Dünya Makarna Pazarı ve Türkiye

Dünyada makarna tüketimi, dolayısıyla da makarnaya olan talep hızla artmaktadır. Buğdayın temel
besin maddesi olması ile makarnanın besin değerinin yüksek, kolay hazırlanan, ekonomik bir gıda
maddesi olması ve uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi söz konusu artışın en temel nedenleri
olarak değerlendirilmektedir. 2001 yılında 9.3 milyon ton olan dünya makarna üretiminin
2003 yılında 10 milyon 446 bin tona, 2010 yılında da 12.7 milyon tona çıkması, dünyada makarnaya
olan talep artışının en önemli göstergesidir.

Üretim miktarı ve beslenmedeki önemi bakımından, buğdaydan
elde edilen sanayi ürünleri arasında ekmekten sonraki en önemli
gıda maddesi olan makarnaya talep, yıllar geçtikçe artmaya devam
etmektedir. Bu artışta, makarnanın besleyicilik değerinin
yanı sıra uzun süre bozulmadan saklanabilmesinin, farklı çeşitlerde
ve şekillerde tüketilebilmesinin, hızlı ve kolayca hazırlanabilmesinin
son derece etkili olduğu kabul edilmektedir.
Günümüzün bu önemli gıda maddesinin, M.Ö. 1700 yıllarında
Çin’de kullanıldığı ve 1292 yılında Marco Polo tarafından, bugün
makarnanın anavatanı sayılan İtalya’ya getirildiği sanılmaktadır.
İtalya’da hızla gelişen makarna üretiminin kısa zamanda diğer
Avrupa ülkelerine de yayıldığı görülmektedir. Ayrıca ABD’ye göç
eden İtalyanlar (1789), beraberinde makarnayı da götürmüşler
ve böylece ABD de makarna ile tanışmıştır.

 
World pasta consumption, thus the demand for pasta is increasing rapidly. The wheat to be its basic
ingredient and thus pasta to have high nutritious value, and pasta to be an easily prepared and economical
food substance that can be preserved for a long time can be counted as the main reasons
behind this increase. World pasta production that was 9.3 million tons in 2001 to increase up to 10
million 446 thousand tons

Advertisement