Doğu Asya Makarna Tüketimi

Makarna, bisküvi ve ekmek tüketim şekilleri ve çeşitlilikleri açısından birbirine son derece benzeyen
Çin, Japonya ve Güney Kore, hala dünyanın en çok makarna ithal eden ülkeleri arasında yer almaktadır.
Gıda açısından ithalata bağımlı olan Moğolistan ise tüketim tarzı ve çeşitliliği açısından daha
çok Orta Asya ülkelerine benzemektedir.

Dünyanın farklı bölgelerindeki makarna, bisküvi ve ekmek tüketim
kültürlerine Doğu Asya ülkeleri olan Çin, Japonya, Moğolistan
ve Güney Kore ile devam ediyoruz. Bu ülkelerin gıda tüketimlerinde,
özellikle makarna önemli bir yere sahip. Son yıllarda
özellikle Çin, Japonya, Güney Kore gibi Asya-Pasifik ülkelerinin
makarna üretimlerini, yoğun yurt içi ve bölgesel talepleri karşılamak
üzere artırma yönünde çalışmalar yaptığı bilinmektedir.
Ama bu ülkelerin hemen hemen hepsi de hala dünyanın en çok
makarna ithal eden ülkeleri arasında yer almaktadır.
Tüketim ve çeşitlilik açısından bakıldığında ise Çin, Japonya ve
Güney Kore’de kullanılan makarna çeşitlerinin ve bunların hazırlanma,
tüketilme şekillerinin, kültürel etkileşimlerden dolayı birbirine
son derece yakın olduğu görülmektedir. Moğolistan ise bu
konuda daha çok Orta Asya ülkelerine benzemektedir.
Bisküvide de buna yakın bir tablodan söz etmek mümkündür.
Şöyle ki Çin, Tayvan, özellikle de Güney Kore ve Moğolistan,
2004-05 yıllarında tatlı bisküviler grubunda Türkiye’nin en fazla
ihracat yaptığı ülkeler arasında yer almaktaydı. Ancak günümüzde
Japonya, Kore ve Tayvan gibi ülkelerde, bisküvi sektöründe yer
alan üreticilerin, çeşit geliştirmekte çok başarılı olduğu ve kendi
pazarlarında hakim güç konumunda oldukları bilinmektedir.

Advertisement