Dünya Makarna İhracatı

Dünya İhracatı

Dünya makarna ihracatı 2010 yılında bir önceki yıla göre % 4’lik bir büyüme ile 6,9 milyar
dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Dünya makarna pazarının en önemli aktörü % 35’lik pazar
payı ile İtalya’dır. Ancak, uluslararası pazarlarda yaşanan ve temelde fiyat/ kalite kriterine
dayalı gerçekleşen rekabet, ülke bazında pazarlarda başarılı olma şansını diğer ihracatçı
ülkelere de tanımaktadır.
Makarna dünya ihracatında son 15 yıllık dönemde genel bir artıştan söz etmek
mümkündür. Bu artış, esas olarak dünya genelinde büyüyen pazarla birlikte, üretici
ülkelerin, kendi yerli makarna sanayicilerine bu tür ürünlerin ihracatında çeşitli teşvikler
vermek suretiyle ihracata yönelik üretimi gerçekleştirmelerinden kaynaklanmaktadır.
Çin. A.B.D ve Belçika İtalya’dan sonra en büyük makarna ürünleri ihracatçısı ülkeler olarak
ortaya çıkmaktadır.

Türkiye dünya makarna ürünleri ihracatında söz sahibi ülkelerden birisidir. Ülkemizin
dünya makarna ihracatından aldığı pay 1992–1997 yılları arasında devamlı artarak 1996
yılında % 2.9 ve 1997 yılında da % 3.5’a ulaşmış ve ülkemiz. 1996 ve 1997 yıllarında
İtalya ve Çin’in ardından en büyük 3. ihracatçı ülke konumuna yerleşmiştir. 1998 yılında.
İtalya ve ABD’nin ardından 3. önemli ülke konumunu sürdüren Türkiye. bu yıldan itibaren
ihracatımızda kaydedilen düşüşlerle birlikte dünya makarna ürünleri ticaretinde önemli
ölçüde gerilemiştir. Ancak Türkiye’nin Ortadoğu ve Afrika ülkeleri gibi yeni pazarlara
yönelmesi sonucu özellikle 2003 yılından sonra makarna ihracatı hızlı bir biçimde artış
kaydetmiş. 2005 yılına gelindiğinde Türkiye dünya makarna ihracatı sıralamasında tekrar
ilk on ülke içerisine girmiştir. 2010 yılı itibariyle ise. Türkiye dünya makarna ihracatında 8.
sırada bulunmaktadır.

 

Advertisement