DÜNYA MAKARNA İTHALATI

Birleşmiş Milletler verilerine göre; 2010 yılında dünya makarna
ithalatı yüzde 1,1 düşüşle 6,3 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
Dünya makarna ithalatının yüzde 47’si AB ülkeleri tarafından
gerçekleştirildi. Ülkeler bazında ise 702,5 milyon Dolar ve
yüzde 11,1 pay ile ABD ilk sırada yer alıyor. ABD’yi 637,9 milyon
Dolar ve yüzde 10,1 ile Almanya; 547,5 milyon Dolar ve yüzde 8,7
ile Fransa; 480,2 milyon Dolar ve yüzde 7,6 ile İngiltere; 352,2 milyon
Dolar ve yüzde 5,6 ile Kanada izliyor. Türkiye, dünya makarna
ithalatında 5,2 milyon dolarla 106. sırada yer alıyor.

2009 yılına göre 2010 yılı makarna ithalatında ilk yirmi ülke arasında
en önemli artışlar yüzde 21,5 ile Malezya’da, yüzde 15,8 ile
Güney Kore’de, yüzde 15,3 ile Rusya Federasyonu’nda ve yüzde
14,8 ile Hong Kong’da gerçekleşmiştir. Artan dünya nüfusu, gelişmekte
olan ülkelerin geleneksel mutfaklarında yer almamasına
karşın artan kişi başına milli gelirlerle birlikte Batı tarzı yemek
alışkanlıklarına yönelik ilgi ve anılan tarz ürünlerin lezzeti, ucuzluğu,
besleyici olması, kolay hazırlanması, uzun süre muhafaza
edilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı dünya makarna ürünlerine

olan genel talep istikrarlı bir artış göstermektedir. Makarna
ürünlerinin, üretimin temel hammaddesi olan durum buğdayına
bağımlı olması ve makarnalık sert buğday türünün dünyanın belirli
bölgelerinde yetiştirilmesi, söz konusu ürünlere talebi olan,
ancak hiç üretim yapmayan ya da üretimleri ile yurt içi talebi
karşılayamayan ülkeleri net ithalatçı konumuna sokmaktadır.
Ülkeler bazı zamanlarda kendi iç pazarlarında ürün çeşitliliğini
sağlamak amacıyla da ithalat yapabilmektedirler.

Advertisement