DÜNYA MAKARNA TÜKETİMİ VE TALEP

Dünyada makarna tüketimi, dolayısıyla da makarnaya olan talep
hızla artmaktadır. Buğdayın temel besin maddesi olması ile makarnanın
besin değerinin yüksek ve kolay hazırlanan bir yemek
olması söz konusu artışın temel nedenleridir. Değişik malzemelerle
hazırlanabildiği için farklı yemek kültürü bulunan toplumlar
arasında kabul görmektedir. Her toplum kendi zevkine göre makarna
pişirebilmektedir. 2001 yılında 9.3 milyon ton olan makarna
üretiminin 2003 yılında 10 milyon 446 bin tona ve 2010 yılında
da 12.7 milyon tona çıkması, dünyada makarnaya olan talep
artışının en önemli göstergesidir.
UN.A.F.P.A.’nın 2010 yılına dair verilerine bakıldığında; dünyada
kişi başına makarna tüketiminin en yoğun olduğu ülke, 26 kilogramla
İtalya’dır. Üretimde olduğu gibi tüketimde de ilk sırada yer
alan İtalya’yı, 12 kilogramla Venezüella, 11,7 kilogramla Tunus,
10,4 kilogramla Yunanistan, 9,7 kilogramla İsviçre ve 9 kilogramla
ABD takip etmektedir. Türkiye’nin kişi başına makarna tüketimi
ise 6 kilogramdır. Türkiye’de tüketimin yeterince artmamasında
sos kalitesinin gelişmemiş olmasının, makarnanın pişirilmesi konusunda
yeterince bilgi sahibi olunmamasının, üretimde çeşitliliğin
yeni yeni başlamasının ve makarnanın besleyici değerinin bilinmemesinin
etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Türkiye’de,
geleneksel olarak evde yapılan eriştenin kayıtlara geçmediği
düşünüldüğünde, kişi başına düşen makarna tüketiminin kayıtlardaki
rakamlardan daha yüksek olduğu belirtilmektedir.

Advertisement