Dünya Makarna Üretimi

Geçen yüzyıllarda makarna türlerinin üretimi, İtalya’nın iklim
koşullarının uygun olduğu bölgelerinde gerçekleştirilmekteydi.
20.yy.’ın başlarında ise makarna üretimi tamamen iklim koşullarına
bağlıydı. Gelişen teknolojiyle birlikte makarna üretimi iklim
koşullarına bağlı olmaktan çıkmıştır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle İtalyanların yaşadığı
ülkelerde makarna fabrikaları kurulmaya başlamış ve böylece
makarnanın yabancı toplumlar arasında tanınması sağlanmıştır.
1933 yılında Mario ve Guisseppe Braibanti şirketinin icadı olan
otomatik devamlı makarna tesisleri, makarna üretimini endüstriyel
bir hale getirmiştir.


AB Makarna Üreticileri Birliği’nin (UN.A.F.P.A.) verilerine göre
dünya makarna üretimi, 2010 yılında 12,7 milyon ton civarında
gerçekleşmiştir. Üretimin birkaç ülkede yoğunlaştığı makarnada,
2010 yılı verileri itibariyle, 3 milyon 194 bin tonluk üretimle İtalya,
dünya makarna üretiminde % 25,1 paya sahiptir.
Bu payıyla da dünyanın en büyük üreticisi konumunda olan
İtalya’yı; 2 milyon 532 bin ton ve % 19,9’lik pay ile ABD, 1 milyon
300 bin ton ve % 10,2’lik pay ile Brezilya, 858 bin ton ve % 6,7’lik
pay ile Rusya Federasyonu takip etmektedir. Dünya makarna üretiminde
606 bin tonluk üretimle 5. sırada yer alan Türkiye, dünya
makarna üretimde % 5 civarında bir paya sahip.

 

Üretimde ilk sıralarda yer alan ülkelerden İtalya, ABD ve Türkiye
ihracata dönük üretim yaparken, diğer ülkeler genelde kendi iç
piyasa talepleri için üretim yapmaktadır. AB ülkeleri, dünya üretiminin
yaklaşık % 49’ünü gerçekleştiriyor. Üretimin yüzde 45’e
yakın kısmı Amerika kıtasına gerçekleştirirken, Afrika’nın makarna
üretimindeki payı yüzde 5’ler civarındadır. Asya, Ortadoğu ve
Avustralya ise makarna üretiminde söz sahibi olabilecek etkinlikte
değildir. Ancak bu bölgeler tüketim, dolayısıyla da ihracat
açısından potansiyel pazarlar olarak değerlendirilmektedir.
Son yıllarda özellikle Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan
gibi Asya Pasifik ülkeleri, makarna üretimlerini yoğun yurt içi ve
bölgesel talepleri karşılamak üzere arttırma yönünde çalışmalar
yapmaktadır.

Advertisement