Türkiye’nin İhracatı

Türkiye’de ihracatı ilk kez 1970 yılında 13 tonluk ihracat
ile başlamış ve sonraki yıllarda sürekli artış kaydedilmiştir. 1990’lı
yılların başlarında ihracat artışı hız kazanmış ve 1997 yılında ihracat
bir önceki yıla oranla değer bazında %21, miktar bazında ise
%26 artarak, sırasıyla 70 milyon $ ve 136 bin tona yükselmiştir.
1998 yılında Türkiye’nin en önemli ihraç pazarı olan Rusya
Federasyonu’nda yaşanan ekonomik kriz sonucunda, ihracat %36
oranında gerileyerek 45,2 milyon $ değerinde gerçekleşmiştir.
ABD’nin Türk makarnasına uyguladığı anti-damping soruşturması
da ihracatı olumsuz yönde etkilemiştir. 2000’li yılların başında ihracattaki
düşüş devam etmiştir.
Bahse konu dönemde ihraç pazarlarında yaşanan söz konusu
olumsuzluklar nedeniyle yeni pazar arayışlarına giren Türkiye, Dubai,
Azerbaycan, BAE gibi Asya ülkelerinin yanı sıra birçok Afrika
ülkesine de ihracat yapmaya başlamıştır. 2002 yılında 49 bin ton,
2003 yılında da 69 bin ton, 2004 yılında 126 bin ton makarna ihraç
eden Türkiye, 2005 yılında 164.413 tonla ihracat rekoru kırmıştır.
2006 yılında yükseliş eğilimine devam eden Türkiye’nin makarna
ihracatı, yaklaşık olarak %17 artış göstererek 191.997 ton seviyesine
ulaşmıştır. 2007 yılında ise hububat fiyatlarına paralel olarak
makarna fiyatlarının yükselmesiyle değer bazında %34,3 oranında
artış kaydedilmiş, ancak miktar bazında %7,3 oranında düşüş yaşanmıştır.
Günümüzde dünya makarna ihracatında İtalya’nın ardından ikinci
sırada yer alan Türkiye, 2011 yılını, 142 ülkeye gerçekleştirdiği 405
bin ton makarna ihracatıyla kapatmıştır. Türkiye Makarna Sanayicileri
Derneği (TMSD)’nin raporuna göre; Türkiye, 2011 yılında 142
ülkeye 405 bin 983 kilogram makarna ihraç ederek, bu alandaki
çıkışını sürdürdü. 2008 yılında 175 bin, 2009’da 213 bin, 2010’da da
297 bin ton makarna ihracatı gerçekleştiren Türk makarna sektörünün
2011 yılında gerçekleştirdiği ihracatın değeri ise 288 milyon
942 bin dolar. Türkiye’nin 2011 yılında ihracat yaptığı ülkeler arasında
Angola 51 bin tonla başı çeken ülke konumunda. Angola’yı
39 bin ton ile Togo, 31 bin ton ile Irak, 29 bin ton ile Benin, 17 bin
tonla Japonya ve Nijer takip ediyor.

Advertisement