İthalat

 Türkiye Makarna İthalatı

 2003 yılına kadar yıllık 150-300 ton arasında gerçekleşen ithalat, 2003 yılından itibaren sürekli artış göstermiş ancak bu artışlara rağmen  ithalat, 2008 yılında 1.538.772 ton a ulaşmıştır.

Genel olarak ihracatçı ülke konumunda olan Türkiye’de yapılan makarna ithalatı daha ziyade lüks tüketime giren mallara yönelik olarak yapılmakta, bu tür ürünler lüks otel ve lokantalarda tüketilmektedir. Türkiye’nin makarna üretimi tüketim ihtiyacını yeterince karşılayacak düzeyde olduğundan, çok düşük düzeyde ithalat yapılmaktadır. Son on iki yılın ithalat rakamları incelendiğinde artma ve düşmeler olsa da ithalatın 300 ton seviyesinde sabit kaldığı gözlenmektedir.

Türkiye’de yaygın olarak üretimi yapılan çeşitlerden ziyade az rastalanan çeşitler ithal edilmektedir. Tür olarak kurutulmuş sınıfına giren makarnalar ithal edilirken gümrük tarife cetvelinde “DİĞER” kısmına giren makarnalarda yoğunluk gözlenmektedir. Makarna ithalatında İtalya’nın dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üstünlüğü belirgin olarak görülmektedir. İtalya, Çin ve Tayland dışında hiçbir ülkeden düzenli ithalat yapılmamakta olup yıldan yıla değişmekle beraber, bir belirgin özellik de uzakdoğu mallarının ithalatta ön sıralarda yer almasıdır. Çin, Güney Kore, Tayland ve Japonya’nın ilk on ülke arasında yer alması, Uzakdoğu yiyecek kültürünün merak edilmesi ve özellikle lüks lokantalarda bu yörelerin yiyeceklerine olan talepten kaynaklanmaktadır.

Türkiye`nin Makarna İthalatı

Yıllar İthalat (Ton)
2000  299
2001  307
2002  305
2003  520
2004  613
2005  735
2006 1000
2007 1089
2008 1539
2009 1783
2010 2082

MAKARNA DÜNYA İTHALATI

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre; 2008 yılı dünya makarna ithalatı miktar bazında %8,6 düşüşle 4,2 milyon ton, değer bazında %27,8 artışla 7,0 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Dünya makarna ithalatının %51,4’ü AB ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Ülkeler bazında ise 810,4 milyon $ ve %11,5 pay ile Almanya ilk sırada yer almıştır. Almanya’yı %10,0 ile Fransa, %9,8 ile ABD, %8,4 ile İngiltere, %5,1 ile Japonya ve %4,6 ile Kanada izlemiştir.

2007 yılına göre 2008 yılı makarna ithalatında ilk on beş ülke arasında en önemli artışlar %49,4 ile Almanya’da, %46,3 ile Avusturya’da, %44,9 ile Fransa’da ve %44,0 ile Avustralya’da olmuştur.

Dünya makarna ürünlerine olan genel talep, artan dünya nüfusu, gelişmekte olan ülkelerin geleneksel mutfaklarında yer almasa bile, artan kişi başına milli gelirlerle birlikte batı tarzı yemek alışkanlıklarına yönelen ilgi ve bu ürünlerin lezzeti, ucuzluğu, besleyici olması kolay hazırlanması, uzun süre muhafaza edilebilmesi gibi özelliklerden dolayı istikrarlı bir artış göstermektedir. Makarna ürünlerinin, üretimin temel hammaddesi olan durum buğdayına bağımlılığı ve makarnalık sert buğday türünün dünyanın belirli bölgelerinde yetişiyor olması bu ürünlerin talep edildiği ancak, üretimin yurt içi talebi karşılamaya yetmediği veya hiç üretimin yapılmadığı ülkeleri net ithalatçı konumuna sokmaktadır. Ülkeler bazı zamanlarda kendi iç pazarlarında ürün çeşitliliğini sağlamak amacıyla da ithalat yapabilmektedirler.

Tablo 1.2.1: Başlıca Makarna İthalatçısı Ülkeler –  Miktar (ton) = M, Değer (1000$) = D

    2006 2007 2008 2008
Sıra Ülkeler Miktar Değer  B.F.* M D B.F.* M D B.F.* Pay
(%)
1 Almanya 456.547 500.608 1.097 419.973 542.471 1.292 459.830 810.397 1.762 11,5
2 Fransa 331.671 384.702 1.160 362.108 484.290 1.337 383.709 701.713 1.829 10,0
3 ABD 371.499 554.551 1.493 388.015 623.274 1.606 408.368 692.107 1.695 9,8
4 İngiltere 300.968 346.029 1.150 330.465 445.448 1.348 319.887 588.346 1.839 8,4
5 Japonya 173.297 282.173 1.628 161.852 275.952 1.705 172.269 357.320 2.074 5,1
6 Kanada 170.423 236.350 1.387 180.368 273.334 1.515 177.778 322.329 1.813 4,6
7 Belçika 83.738 157.346 1.879 82.338 180.968 2.198 83.614 225.166 2.693 3,2
8 Hollanda 81.314 119.872 1.474 98.585 155.334 1.576 93.744 190.243 2.029 2,7
9 İspanya 53.332 113.721 2.132 61.240 137.233 2.241 57.134 165.041 2.889 2,3
10 Hong Kong 109.152 118.856 1.089 110.615 122.687 1.109 120.355 154.191 1.281 2,2
11 Avustralya 65.712 83.310 1.268 72.896 100.356 1.377 81.722 144.517 1.768 2,1
12 Avusturya 53.132 79.414 1.495 55.109 91.979 1.669 60.121 134.606 2.239 1,9
13 İsveç 61.974 78.467 1.266 63.037 95.015 1.507 59.050 118.512 2.007 1,7
14 İsviçre 37.197 64.294 1.728 38.902 77.008 1.980 41.772 108.748 2.603 1,5
15 İrlanda 45.251 82.199 1.817 42.688 89.746 2.102 35.247 93.682 2.658 1,3
AB-27 1.735.018 2.185.303 1.260 1.828.618 2.650.323 1.449 1.887.866 3.616.245 1.916 51,4
Diğer 1.571.519 1.314.776 837 2.165.992 1.812.414 837 1.682.483 2.230.118 1.325 31,7
Toplam  3.966.726 4.516.668 1.139 4.634.183 5.507.509 1.188 4.237.083 7.037.036 1.661 100,0

Kaynak: Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü, 2010

* Birim Fiyat ($/ton)

Grafik 1.2.1: En Çok Makarna İthal Eden Ülkeler (2008)