Dünya Makarna İthalatı

Dünya İthalatı

Dünya’da makarna ürünlerine olan genel talep, artan dünya nüfusu, gelişmekte olan
ülkelerin geleneksel mutfaklarında yer almasa bile, artan kişi başına milli gelirler ile birlikte
batı tarzı yemek alışkanlıklarına yönelen ilgi ve bu ürünlerin lezzeti, ucuzluğu, besleyici
olması, kolay hazırlanması, uzun süre muhafaza edilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı
istikrarlı bir artış göstermektedir. Makarna ürünlerinin, üretiminin temel hammaddesi olan
durum buğdayına bağımlılığı ve makarnalık sert buğday türünün dünyanın belirli
bölgelerinde yetişiyor olması bu ürünlerin talep edildiği ancak, üretimin yurt içi talebi
karşılamaya yetmediği veya hiç üretimin yapılmadığı ülkeleri net ithalatçı konumuna
sokmaktadır. Ülkeler, bazı zamanlarda kendi iç pazarlarında ürün çeşitliliğini sağlamak
amacıyla da ithalat yapabilmektedir.
Makarna ürünlerinin dünyadaki en önemli ithalatçıları A.B.D.. başta olmak üzere, Almanya
Fransa, İngiltere ve Kanada’dır. İtalya, bu ülkelerin en önemli tedarikçisi konumunu uzun
yıllardır muhafaza etmeyi başarmıştır.

Advertisement