Makarna Sektörünün Dünyadaki Durumu Ve Dünya Makarna Ticareti

Dünya’da makarna

Dünya’da makarna ürünlerine olan genel talep, artan dünya nüfusu gelişmekte olan
ülkelerin geleneksel mutfaklarında yer almasa bile artan kişi başına milli gelirler ile birlikte
batı tarzı yemek alışkanlıklarına yönelen ilgi ve bu ürünlerin lezzeti, ucuzluğu, besleyici
olması, kolay hazırlanması, uzun süre muhafaza edilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı
istikrarlı bir artış göstermektedir. Makarna ürünlerinin üretiminin temel hammaddesi olan
durum buğdayına bağımlılığı ve makarnalık sert buğday türünün dünyanın belirli
bölgelerinde yetişiyor olması bu ürünlerin talep edildiği ancak üretimin yurt içi talebi
karşılamaya yetmediği veya hiç üretimin yapılmadığı ülkeleri net ithalatçı konumuna
sokmaktadır. Ülkeler bazı zamanlarda kendi iç pazarlarında ürün çeşitliliğini sağlamak
amacıyla da ithalat yapabilmektedir.

Dünya Makarna  Üretimi ve  Makarna Tüketimi

Toplam 11,9 milyon tonluk dünya makarna üretiminde İtalya en fazla makarna üretimi
yapan ülke konumundadır. İtalya’dan sonra en fazla makarna üretimi yapan ülkeler
sırasıyla A.B.D., Brezilya. Rusya ve Türkiye’dir

 

Dünya makarna tüketiminin en fazla olduğu ülkeler arasında İtalya ilk sırada yer
almaktadır. İtalya’yı Venezüella, Tunus ve Yunanistan izlemektedir. Türkiyede makarna ise kişi başı
6.1 kg’lık yıllık tüketimi ile ancak 19. sırada yer almıştır.

 

Advertisement