Makarna Tüketimi

 

Dünya da kişi başı makarna tüketiminde 26 kg. ile İtalya ilk sırada yer almaktadır. İtalya yı 13 kg. ile Venezuella ve 11.9 kg. ile Tunus izlemektedir (Tablo.9). Türkiye’nin kişi başına makarna tüketimi 1962 yılında 1.2 iken,1978 yılında 3.9 a, 90 lı yılların başında 4.3 kg. a yükselmiş olup sürekli artış göstererek 2006 yılında fert başına yıllık tüketim 5.8 kg.ve 2007 yılında ise 6 kg a  yükselmiş olup 2012 yılında da fert başına tüketim 6.1 kg. olarak devam etmektedir. Burada sektörün hedefi fert başına tüketimi yıllık 8 kg. a çıkarmaktır.

Dünyada Fert başına Makarna Tüketimi (Kg/Kişi Yıl)
İtalya 26.0 Kanada 6.5 Avustralya 4.0
Venezuella 13.0 Brezilya 6.4 İsrail 4.0
Tunus 11.9 Türkiye 6.1 Ekvator 3.9
Yunanistan 10.4 Çek Cumh 6.0 Panama 3.8
İsviçre 9.7 Rusya 6.0 Kosta Rika 3.7
İsveç 9.0 Avusturya 5.6 Finlandiya 3.2
A.B.D. 8.8 Belçika-Lüksemburg 5.4 Kolombiya 3.0
Şili 8.4 Estonya 5.3 Meksika 3.0
Peru 8.3 Slovakya 5.0 Romanya 2.7
Fransa 8.0 İspanya 5.0 İngiltere 2.5
Almanya 7.9 Bolivya 4.8 Guatemela 2.0
Macaristan 7.5 Hollanda 4.4 Libya 2.0
Arjantin 7.4 Polanya 4.4 Danimarka 2.0
Slovenya 7.0 Litvanya 4.4 Japonya 1.7
İran 7.0 letonya 4.1 Mısır 1.2
Portekiz 6.6 Dominik cumh 4.0  ElSalvador 1.0
İrlanda                                   1.0

Kaynak: I.P.O. Haziran 2011

Türkiye`de makarna tüketiminin arzu edilen seviyeye gelememesinde,

  Sos kültürünün Türk mutfağında yerleşik olmaması
  Makarna pişirilmesi konusunda halkın yeterince bilgi sahibi olmaması
  Üretimde çeşitliliğin yeni başlamış olması
  Makarnanın besleyici değerinin yeterince anlatılamamış olması gibi nedenler etkili olmaktadır.

Günlük karbonhidrat ihtiyacını ekmekten karşılayan Türk halkı, makarnayı gerek bulgur ve gerekse pirinç pilavında olduğu gibi ana yemek kabul etmemiştir. Ancak son yıllarda hızlı nüfus artışı, makarnanın ekonomik olması, pazarlama ve ulaşım olanaklarının artması, hızlı kentleşme sonucunda çalışan kadınların hazır gıdaları tercih etmelerinin makarna tüketimini arttıracağı beklenilmektedir.

 

Advertisement