Türkiye makarna pazarı ve geleceği

Türkiye’de çok iyi makarna ve bisküvi markalarının olduğu ve
bunların uluslararası pazarda da çok ciddi başarılar yakaladığı
kesin. Keza ekmekçilikte de son yıllarda benzer bir çıkış yaşanıyor.
Ancak üretim teknolojileri, özellikle de bisküvi ve makarna
üretim teknolojileri için bunu söylemek henüz pek mümkün
olamamaktadır.
Türkiye’nin, bisküvi ve makarna teknolojileri için dar bir pazar
olduğu bilinen bir gerçek. Çünkü Türkiye’de gerek makarnada
gerekse bisküvide, kapasiteleri yüksek de olsa çok sınırlı sayıda
üretici var. Bu üreticilerin birçoğu da yeni teknoloji yatırımlarını
yurtdışından yapmayı tercih ediyor. Hatta bazılarının kendi teknolojilerini
ürettiği de biliniyor. Dolayısıyla teknoloji üreticileri
için asıl çıkış noktası yurtdışı pazarı olmaktadır. Bu yüzden Türkiye’deki
sınırlı sayıdaki bisküvi ve makarna teknolojileri üreticisinin,
yurtdışı pazarına odaklanması ve pazarlamasını bu alana
kaydırması gerekiyor. Bu konuda çalışma yapan ve özellikle
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerine makine ihracatı
gerçekleştiren firmalar olmakla birlikte, bu alandaki ihracat henüz
yeterli görünmemektedir. Ancak firmaların yurtdışı pazarında
daha aktif rol almaları için de öncelikle bakış açılarında ve
pazarlama yöntemlerinde değişikliğe gitmeleri ve hedef büyütmeleri
gerekiyor.

Advertisement