Türkiye’nin Makarna İthalatı

Türkiye’de makarna sektörünün üretim kapasitesi, talebi karşılamada
yeterli düzeyde olduğu için ithalat çok düşük seviyededir. Türkiye’de
yapılan makarna ithalatı daha ziyade lüks tüketime giren mallara
yönelik olarak yapılmakta, bu tür ürünler lüks otel ve lokantalarda
tüketilmektedir. Türkiye’de yaygın olarak üretimi yapılan çeşitlerden
ziyade az rastlanan çeşitler ithal edilmektedir. Tür olarak kurutulmuş
sınıfına giren makarnalar ithal edilirken gümrük tarife cetvelinde “DİĞER”
kısmına giren makarnalarda yoğunluk gözlenmektedir.
Son yıllarda en fazla ithalatın gerçekleştirildiği yıllardan bir olan
2010’da 2.082 ton makarna ithalatı yapılmıştır. 2010 yılında ithalatın
miktar bazındaki yüzde 62,8’i İtalya’dan gerçekleştirilmiştir.
2010 yılında ithalat miktar bazında 2009 yılına göre yüzde 16,7
oranında, değer bazında ise yüzde 13,2 oranında artarak 5,2 milyon
Dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2010 yılında Türkiye’nin
toplam makarna ithalatından İtalya değer bazında yüzde 67 pay
alırken, Çin yüzde 8,3 ve İsviçre yüzde 5,8 oranında pay almıştır.
Türkiye makarna ithalat, 2011 Ocak-Temmuz döneminde de, bir
önceki yılın aynı dönemine göre; değer bazında yüzde 24,7 oranında
artışla 3,5 milyon Dolara, miktar bazında ise yüzde 20,9’luk
artışla 1.419 tona ulaşmıştır. İtalya’nın makarna ithalatındaki üstünlüğü,
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de belirgin olarak görülmektedir.
Türkiye’de İtalya, Çin ve Tayland dışındaki hiçbir ülkeden
düzenli ithalat yapılmamakla birlikte, yıldan yıla bazı değişiklikler
olabilmektedir

Advertisement